Chương Trình Cộng tác Bán Hàng - Affiliate

Cộng tác - Affiliate Bán hàng với Chống sét Hải Phòng là chương trình MIỄN PHÍ, tạo cơ hội cho Bạn khởi nghiệp kinh doanh mà không phải bỏ bất kỳ đồng vốn nào nhưng vẫn có thu nhập thông qua việc hưởng tiền Hoa hồng ( lên tới 20 phần trăm - tùy doanh số) khi giới thiệu các mẫu WebShop của chúng tôi có gắn kèm mã số Cộng tác - Affiliate của bạn để giới thiệu cho Khách hàng.

Đặc biệt, khi Cộng tác với chúng tôi, Bạn không phải chịu bất cứ một ràng buộc, áp lực nào về doanh số! Bạn tự quyết định doanh số, tự quyết định thu nhập (Hoa hồng) của mình! Mọi sự chủ động chúng tôi luôn dành cho Bạn!

Vui lòng tham khảo thêm "Chương trình Cộng tác - Affiliate" để biết chính sách Cộng tác - Affiliate & các điều khoản.

Tạo mới Affiliate

Bấm tiếp tục bên dưới để tạo mới tài khoản Cộng tác - Affiliate.

Lưu ý: nó không kết nối với tài khoản Mua hàng.

Tiếp tục

Affiliate đăng nhập

Tôi đã là Affiliate.

E-Mail - Affiliate:

Mật Khẩu:

Quên mật khẩu

Bản quyền của Chống Sét Hải Phòng
Chống sét Hải Phòng © 2018