DÂY DẪN CÁP ĐỒNG BỌC PVC

Đa số các công trình hiện nay dều sử dụng dây đồng vào hệ thống chống sét. Tùy theo phương án chống sét và phạm vi bảo vệ của công trình để lựa chọn tiết diên dây dẫn. Nên sử dụng các loại dây có chất lượng và thương hiệu như: CADI-SUN; CADIVI;  TAYA; Trần Phú.

Mã : M35, M50, M70, M90

Đơn vị : Mét