KIM THU SÉT LIVA

Mã Kim Xuất Xứ Bán Kính Bảo Vệ Tiêu Chuẩn Phạm Vi Bảo Vệ Chiều Dài Khối Lượng
LAP AX210 Thổ Nhĩ Kỳ 131m Lớn 100cm 5.0kg
LAP BX125 Thổ Nhĩ Kỳ 84m Trung Bình 80cm 4.2kg
LAP BX175 Thổ Nhĩ Kỳ 111m Trung Bình 100cm 4.8kg
LAP CX040 Thổ Nhĩ Kỳ 62m Nhỏ 70cm 2.3kg
LAP CX070 Thổ Nhĩ Kỳ 73m Nhỏ 70cm 2.4kg
LAP DX250 Thổ Nhĩ Kỳ 146m Siêu Lớn 50cm 5.0kg
LAP PEX220 Thổ Nhĩ Kỳ 188m Siêu Lớn 150cm 15kg